Ranch Hoslovice

Ranč Hoslovice poskytuje kompletní servis jezdcům westernových disciplín, working equitation a faremní práce. Nabízíme ustájení, tréninkové prostory ve dvou venkovních arénách a kruhové ohradě. 

 

Hoslovice Ranch provides full service to western riders, working equitation and farm work. We offer stabling, training facilities in two outdoor arenas and a round pen.

Chystáme velké věci

Farma Hoslovice projde v letošním rozsáhlou rekonstrukcí od asfaltu na cestě po webové stránky. Obecní cesta, která v tuto chvíli vede středem areálu, se změní na silnici vedoucí k úžasné a unikátní památce. Nejstaršímu zachovalému vodnímu mlýnu ve střední Evropě. Zároveň s touto rekonstrukcí vylepšíme řadu věcí přímo na farmě – Extreme trail pro koně a psi, nové zázemí pro klubovnu, opravíme povrch v kryté jízdárně, postavíme samoobslužnou prodejnu farmářských potravin.

Částečný provoz farmy začne v letních měsících koňskými tábory a plný provoz se otevře 21.9.2024 na finálovém rodeu. Nabídneme farmu se vším všudy, pro vás, vaše koně, psi, lamy, oslíky a jakékoliv další zvířátka, která vás doprovodí. Můžete se těšit na faremní produkty – naše maso a burgry, které milujete a produkty spřátelených farmářů. Dali jsme si výzvu na 6 měsíců a už se těšíme opětovné setkání s Vámi. Držte nám palce!

We're working on something big

Hoslovice Farm will undergo extensive renovations this year, from the asphalt on the road to the website. The pebble stone path that currently runs through the centre of the site will be transformed into a road leading to an amazing and unique landmark. The oldest running watermill in central Europe. Along with this renovation we will improve many things on the farm - Extreme trail for horses and dogs, new facilities for the clubhouse, we will get a new surface in the covered riding arena, a self-service farm food store.

Partial operation of the farm will begin in the summer months with horse camps and full operation will open on 9/21/2024 at the final rodeo. You will discover a farm with everything for you, your horses, dogs, llamas, donkeys and any other animals that accompany you. You can enjoy farm products - our meat and burgers you love and products from friendly farmers. We've given ourselves a 6-month challenge and can't wait to see you again. Keep your fingers crossed!

September 21, 2024

Hoslovice 53, 387 19, Čestice, Czechia
 

Will you be there?

Let us know